AML/CFT List

1. AML CFT List

UNSCR 1533 (2004) अन्तर्गत थप गरिएको Sanction List (२०८०/११/१७ को पत्र अनुसार च. न. ५५८६)

https://nia.gov.np/aml-cft-related-laws-rules/UNSCR_1533_(2004)_अन्तर्गत_थप_गरेका_"added entries of individuals and entities"

सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७१८ (२००६) अन्तर्गत जारि प्रतिबन्धित सुची सम्बन्धमा 
(२०८०/१२/३० को पत्र च. न. ६४४३)

https://nia.gov.np/aml-cft-related-laws-rules/लोकतान्त्रिक जनवादी गणतन्त्र कोरियासँग सम्बन्धित सुरक्षा परिषदको प्रस्ताव १७१८ (२००६) अन्तर्गतको प्रतिवन्धित सुची )